Probleme logica

21 Verde Împărat şi Roşu Împărat se aflau în crâncen război. Fiul lui Verde Împărat o iubea pe fata lui Roşu Împărat, ceea ce l-a mâniat pe tatăl fetei. Într-o aprigă bătălie, fiul lui Verde Împărat căzu prizonier împreună cu alţi trei oşteni. Roşu Împărat îi aşeză la o măsuţă rotundă cu patru locuri şi le zise: - Iată 10 bile: 3 albe, 3 roşii şi 4 negre. Luaţi fiecare pe ascuns cîte una; dar mai întâi să te leg pe tine la ochi, zise el prinţului. Zis şi făcut. Fiecare avea cîte o bilă, ba chiar putea vedea şi bilele celor doi alăturaţi, însă nu şi pe aceea din faţă. Numai fiul lui Verde Împărat nu vedea nimic. - Acum, continuă Roşu Împărat, să-mi spuneţi fiecare ce culoare are cel din faţa voastră. Puteţi să spuneţi fie că nu ştiţi, fie o culoare, fie două. Dacă nu ştiţi, rămîneţi aici prizonieri, dacă spuneţi două culori şi una din ele e cea adevărată, vă dau libertate. Aceluia care spune una singură şi e cea adevărată, i-o dau pe fata mea de soţie. Dar dacă culoarea adevărată nu e una din cele spuse de voi, atunci veţi fi spânzuraţi. Spune tu, se adresă împăratul unuia dintre oşteni. - Nu ştiu. - Dar voi, şi arătă spre ceilalţi. - Nici eu nu ştiu, zise al doilea. - Nici eu, făcu al treilea. - Acum pe tine vreau să te aud, prinţule. - Negru. Să se demonstreze că Roşu Împărat i-a dat fata de soţie fiului lui Verde Împărat, ştiind că aceşti împăraţi îşi ţineau cuvântul.
22 La ora de matematică au fost ascultaţi patru elevi A, B, C , D . În recreaţie, alţi patru colegi de-ai lor au făcut următoarele afirmaţii cu privire la notele obţinute:
I. A a primit nota 8, B nota 9, D nota 5;
II. B a primit nota 10, D nota 6, C nota 7;
III. C a primit nota 10, A nota 8, D nota 5;
IV. A a primit nota 7, B nota 10, D nota 5.
Să se afle ce note au primit cei patru elevi, dacă:
a) Numai una din cele trei afirmaţii ale fiecărui coleg este adevărată;
b) Numai două dintre cele trei afirmaţii ale colegilor sunt adevărate.
23 Raluca, Dragoş, Corina şi Cătălin au spart o vază. La întrebările mamei au răspuns :
- Cătălin : Raluca nu e vinovată.
- Raluca : Corina a spart vaza.
- Dragoş : Raluca n-a spart-o.
- Corina : Dragoş minte.
Ştiind că un singur copil a spart vaza, găsiţi vinovatul dacă :
a) Un singur copil minte.
b) Un singur copil spune adevărul.
24 Mama are la dispoziţie doar 3 vase : unul de 12 litri plin cu lapte şi alte două goale, de 8 litri, respectiv de 5 litri. Mama vrea să separe jumătate din cantitatea de lapte pe care o are şi să o trimită bunicii. Cum poate să procedeze, fără să piardă niciun pic de lapte şi folosind doar cele trei vase ?
25 În fiecare anotimp, Lucia vede alt gen de filme şi ascultă alt gen de muzică. Se ştie că :
a) Vara nu ascultă muzică simfonică, dar urmăreşte filme de acţiune ;
b) Primăvara, Lucia ascultă muzică disco şi nu urmăreşte comedii ;
c) Toamna, Lucia nu ascultă rock şi nu urmăreşte desene animate ;
d) În anotimpul în care urmăreşte filme istorice, Lucia ascultă muzică simfonică ;
e) Lucia nu ascultă muzică populară nici vara, nici iarna.
Precizaţi ce gen de muzică şi ce fel de filme preferă Lucia toamna.
26 Pentru Sărbătoarea Paştelui, patru prietene au vopsit fiecare câte un număr diferit de ouă. Ştiind că următoarele afirmaţii sunt adevărate, aflaţi câte ouă a vopsit fiecare fată :
a. Viorica a vopsit 12 ouă sau 20 de ouă sau 24 de ouă ;
b. Anca a vopsit 18 ouă sau 24 de ouă ;
c. Laura nu a vopsit 20 de ouă ;
d. Camelia a vopsit 18 ouă.
27 Toţi cei 120 de elevi ai unei şcoli studiază limba engleză sau limba franceză. Se ştie că 95 de elevi studiază limba engleză, iar 55 limba franceză. Câţi elevi studiază numai limba engleză ? Dar numai limba franceză ?
28 Mai mulţi copii au mâncat la cantină, în total 35 de fripturi şi 40 de prăjituri. Cunoscând că 10 copii au mâncat atât câte o friptură, cât şi o prăjitură, iar 5 copii nu au mâncat nici fripturi, nici prăjituri, să se afle câţi copii au fost la cantină.
29 Mai mulţi copii au fost la cofetărie şi au comandat 20 de prăjituri, 10 sticle de cico şi 14 sticle de cola. Câţi copii au fost, ştiind că toţi au comandat câte ceva, dar 5 nu au luat prăjituri ci doar câte un cico, iar 6 doar câte o cola (niciunul nu a luat ambele tipuri de băuturi).
30 172 de copii participă la trei concursuri: de şah, de desen şi de atletism. Fiecare a mers la cel puţin un concurs. 84 de copii au mers la un singur concurs, dintre care 23 doar la şah şi 19 doar la desen. Un număr de 21 de copii au mers la toate concursurile. La concursul de atletism au fost 110 copii, iar 41 dintre aceştia au fost şi la şah. a) Câţi copii au fost numai la atletism ? b) Câţi copii au participat la concursul de şah ? c) Câţi copii au fost fie la şah, fie la desen ? d) Câţi copii au participat atât la şah, cât şi la desen ?
Inregistrarile 21 - 30 din 101
Prev 1 2 3 4  . . . 11 Next